iPhone - Unos teksta i popunjavanje obrazaca

background image

Unos teksta i popunjavanje obrazaca

Unos teksta: Dodirnite polje za tekst kako bi se otvorila zaslonska tipkovnica.

Prijelaz na drugo polje za unos teksta

Dodirnite polje za tekst ili dodirnite tipku Dalje
ili Prethodno.

Predavanje obrasca

Dodirnite Spoji ili Traži, ili link na stranici za
objavu obrasca ako je dostupan.

Za aktivaciju opcije Auto ispuna kako bi vam pomogla ispuniti obrasce, otvorite
Postavke > Safari > Auto ispuna.

98

Poglavlje 7

Safari

background image

Poglavlje 7

Safari

99

Pretraživanje