iPhone - Čitač

background image

Čitač prikazuje internetske članke bez oglasa tako da ih možete čitati bez ometanja.
Na internetskoj stranici koja sadrži članak, možete upotrijebiti Čitač za prikaz samo
članka.
Prikaz članka u Čitaču: Dodirnite tipku Čitač, ako se prikaže u polju adrese.

Podešavanje veličine fonta

Dodirnite

.

Dodavanje oznake, dodavanje u popis za
čitanje ili početni zaslon, dijeljenje ili ispis
članka

Dodirnite

.

Povratak u normalni prikaz

Dodirnite OK.