iPhone - Uporaba linkova i detektiranih podataka

background image

Uporaba linkova i detektiranih podataka

iPhone detektira internetske linkove, telefonske brojeve, e-mail adrese i ostale
vrste informacija koje možete upotrijebiti za otvaranje internetske stranice, izradu
unaprijed adresirane e-mail poruke, izradu ili dodavanje informacija u kontakt ili
provedbu nekog drugog korisnog postupka. Detektirani podaci prikazuju se kao
plavi podcrtani tekst.

Dodirnite podatke za uporabu zadanog postupka ili dodirnite i zadržite za prikaz
ostalih postupaka. Primjerice, za adresu možete prikazati lokaciju u aplikaciji Karte ili
je dodati u aplikaciju Kontakti.