iPhone - Rad s više računa

background image

Rad s više računa

Ako ste podesili više od jednog računa, odjeljak Računi u zaslonu s pretincima
omogućuje pristup vašim računima. Možete također dodirnuti Sve dolazno kako
biste vidjeli sve svoje dolazne pozive u jednom popisu. Za informacije o podešanju
dodatnih e-mail računa, pogledajte “Računi i postavke aplikacije Mail” na stranici 92.

Pri pisanju nove poruke dodirnite polje Od kako biste odabrali račun odakle poslati
poruku.

88

Poglavlje 6

Mail

background image

Poglavlje 6

Mail

89