iPhone - Pretraživanje e-mail poruka

background image

Možete pretraživati polja Za, Od i Predmet te tekst tijela e-mail poruka. Aplikacija
Mail pretražuje preuzete poruke u trenutno otvorenom poštanskom pretincu. Kod
iCloud, MobileMe, Exchange i nekih IMAP e-mail računa, također možete pretraživati
poruke na poslužitelju.
Pretraživanje e-mail poruka: Otvorite poštanski pretinac, prelistajte do vrha i
unesite tekst u polje za pretraživanje. Dodirnite Od, Za, Predmet ili Sve za odabir
polja kojeg želite pretražiti. Ako to omogućuju vaši e-mail računi, također se
pretražuju poruke na poslužitelju.

E-mail poruke mogu se također uključiti u pretrage pokrenute iz početnog zaslona.
Pogledajte “Pretraživanje” na stranici 39.