iPhone - Gledanje privitaka

background image

Gledanje privitaka

iPhone prikazuje slikovne privitke u mnogim često korištenim formatima (JPEG, GIF i
TIFF) zajedno s tekstom u e-mail porukama. iPhone može reproducirati mnoge vrste
audio privitaka, kao što su MP3, AAC, WAV i AIFF. Možete preuzeti i otvarati datoteke
(primjerice PDF datoteke, internetske stranice, tekst; Pages, Keynote, Numbers i
Microsoft Word, Excel i PowerPoint dokumente) koji su priloženi poruci koju ste
primili.
Otvaranje privitka: Dodirnite privitak kako biste ga otvorili u aplikaciji Quick Look.
(Možda ćete trebati pričekati neko vrijeme na preuzimanje datoteke kako biste je
mogli vidjeti.)

Otvaranje privitka

Dodirnite i zadržite privitak, zatim odaberite
aplikaciju kako biste ga otvorili. Ako nijedna
vaša aplikacija pa ni Quick Look ne podržava tu
datoteku, možete vidjeti naziv datoteke ali je ne
možete otvoriti.

Spremanje priložene fotografije ili videozapisa Dodirnite i zadržite fotografiju ili videozapis,

zatim dodirnite Spremi sliku ili Spremi video.
Stavka se sprema u Album kamere u aplikaciji
Foto.

Quick Look podržava sljedeće vrste dokumenata:

.doc, .docx Microsoft Word

.htm, .html internetska stranica

.key

Keynote

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

Preview, Adobe Acrobat

.ppt, .pptx Microsoft PowerPoint

90

Poglavlje 6

Mail

background image

Poglavlje 6

Mail

91

.rtf

Rich Text Format

.txt

tekst

.vcf

Informacije o kontaktu

.xls, .xlsx

Microsoft Excel