iPhone - Vizualna govorna pošta

background image

Vizualna govorna pošta

Podešavanje govorne pošte

Na iPhone uređaju, Visual Voicemail omogućuje prikaz popisa vaših poruka i odabir
onih koje želite preslušati ili izbrisati, bez da trebate slušati upute ili prethodne
poruke.

Napomena: Značajka Visual Voicemail možda nije dostupna u svim područjima,
ili može biti dodatna usluga. Za dodatne informacije, obratite se vašem pružatelju
telekomunikacijskih usluga. Ako značajka Visual Voicemail nije dostupna, dodirnite
Gov. pošta i slijedite govorne upute za učitavanje vaših poruka.

Broj propuštenih poziva i
nepreslušanih poruka govorne pošte.

Prvi put kad dodirnete Gov. pošta, iPhone vas obavijesti da izradite zaporku za
govornu poštu i snimite pozdravnu poruku.
Promjena pozdravne poruke: Dodirnite Gov. pošta, dodirnite Pozdrav, zatim
dodirnite Vlastito. Dodirnite Snimi i izgovorite svoj pozdrav. Kad završite, dodirnite
Zaustavi.
Za preslušavanje, dodirnite Reproduciraj. Za ponovno snimanje, ponovno dodirnite
Snimi. Kad ste završili, dodirnite Spremi.

Uporaba standardne pozdravne poruke
pružatelja telekomunikacijskih usluga

Dodirnite Gov. pošta, dodirnite Pozdrav, zatim
dodirnite Osnovno.

Podešavanje zvučnog signala za novu govornu
poruku

Otvorite Postavke > Zvukovi, zatim uključite
Nova govorna poruka. Zvučni signal oglasi se
jednom nakon primanja nove govorne poruke.
Ako je preklopka zvonjava/isključen zvuk
isključena, iPhone neće reproducirati zvučne
signale.

Promjena zaporke govorne pošte

Otvorite Postavke > Telefon > Promijeni zaporku
govorne pošte.

Provjera govorne pošte

Kad dodirnete Telefon, iPhone prikaže broj propuštenih poziva i nepreslušanih
poruka govorne pošte.

Dodirnite Gov. pošta za prikaz popisa vaših poruka.

80

Poglavlje 5

Telefon

background image

Poglavlje 5

Telefon

81

Povucite kliznik
reprodukcije za prijelaz na
bilo koji dio poruke.

Nepreslušane
poruke

Reprodukcija/
pauza

Kontaktne informacije

Traka reprodukcije

Spikerfon (Audio, kad je
spojen

Bluetooth uređaj. Dodirnite
za odabir izlaza zvuka.)

Uzvratite poziv.

Preslušavanje poruke govorne pošte Dodirnite Gov. pošta, zatim dodirnite poruku.
Ako ste već preslušali poruku, za ponovno slušanje, ponovno dodirnite poruku.
Upotrijebite i za pauzu i nastavak reprodukcije.

Kad preslušate poruku, ona ostaje pohranjena sve dok je vaš pružatelj
telekomunikacijskih usluga ne obriše.

Provjera govorne pošte s drugog telefona

Birajte vlastiti broj ili broj za daljinski pristup
vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga.

Brisanje poruka

Brisanje poruke: Napravite potez po poruci ili je dodirnite, zatim dodirnite Izbriši.

Napomena: U nekim područjima, vaš operater može trajno obrisati uklonjene
poruke govorne pošte.

Preslušavanje izbrisane poruke

Dodirnite Izbrisane poruke (na dnu popisa),
zatim dodirnite poruku.

Vraćanje izbrisane poruke u popis govornih
poruka

Dodirnite Izbrisane poruke (na dnu popisa),
zatim dodirnite poruku i dodirnite Vrati.

Trajno brisanje poruka

Dodirnite Izbrisane poruke (na dnu popisa),
zatim dodirnite Očisti sve.