iPhone - Prosljeđivanje poziva, poziv na čekanju i ID pozivatelja

background image

Prosljeđivanje poziva, poziv na čekanju i ID pozivatelja

Prosljeđivanje poziva

Možete podesiti iPhone na prosljeđivanje dolaznih telefonskih poziva na neki drugi
broj.

Napomena: FaceTime pozivi se ne prosljeđuju.
Uključenje prosljeđivanja poziva (GSM): Otvorite Postavke > Telefon >
Prosljeđivanje poziva i uključite Prosljeđivanje poziva. U zaslonu "Proslijedi" unesite
telefonski broj na koji želite da pozivi budu proslijeđeni.
Uključenje prosljeđivanja poziva (CDMA): Unesite *72 i zatim broj na koji želite da
se pozivi prosljeđuju, zatim dodirnite Zovi.

Za isključenje prosljeđivanja poziva (CDMA) unesite *73 i zatim dodirnite Zovi.

82

Poglavlje 5

Telefon

background image

Poglavlje 5

Telefon

83

Koristite li GSM mrežu, u statusnoj traci se prikazuje ikona prosljeđivanja poziva (

) kad je uključeno prosljeđivanje poziva. Kad podešavate iPhone na prosljeđivanje

poziva, trebate se nalaziti u dometu mobilne mreže, u suprotnom se pozivi neće
proslijediti.

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju omogućuje vam primanje dolaznog poziva dok već telefonirate.
Možete:

Ignorirati dolazni poziv

Â

Staviti trenutni poziv na čekanje i odgovoriti na dolazni

Â

Završiti trenutni poziv i odgovoriti na dolazni

Â

Ako telefonirate uz isključenu opciju stavljanja poziva na čekanje, dolazni pozivi idu
izravno u govornu poštu. Pogledajte “Više poziva u isto vrijeme” na stranici 76.
Uključenje stavljanja poziva na čekanje (GSM): Otvorite Postavke > Telefon > Poziv
na čekanju.

U CDMA mreži je usluga poziva na čekanju standardno uključena, ali se može
isključiti za jedan poziv.
Deaktivacija poziva na čekanju za određeni poziv (CDMA): Unesite *70, zatim
birajte broj.

Prikaz broja

Opcija ID pozivatelja prikazuje vaše ime ili telefonski broj osobi koju zovete—ako
primateljeva oprema ima tu mogućnost te ako niste isključili ili blokirali tu značajku.

Napomena: Za FaceTime pozive se vaš telefonski broj prikazuje čak i kad je opcija ID
pozivatelja isključena ili blokirana.
Uključenje ili isključenje funkcije ID pozivatelja (GSM): Otvorite Postavke > Telefon
> Pokaži moj ID.

U CDMA mreži je usluga prikaza broja pozivatelja standardno uključena, ali se može
isključiti za jedan poziv.
Blokiranje funkcije ID pozivatelja za određeni poziv (CDMA): Unesite *67, zatim
birajte broj.