iPhone - Popis omiljenih brojeva

background image

Popis omiljenih brojeva

Popis Favoriti omogućuje brz pristup često korištenim telefonskim brojevima.
Dodavanje telefonskog broja kontakta u popis omiljenih brojeva: Dodirnite
Kontakti, zatim odaberite kontakt. Dodirnite "Dodaj u favorite". Odaberite telefonski
broj ili e-mail adresu (za FaceTime pozive). Na iPhone 4 uređaju ili novijem odaberite
hoće li se pohraniti kao glasovni ili FaceTime poziv.

Za pozivanje osobe iz popisa omiljenih brojeva, dodirnite Favoriti i odaberite kontakt.
Prikaže li se pored imena, iPhone obavlja FaceTime poziv.

Dodavanje kontakta iz popisa novijih poziva u
popis omiljenih poziva

Dodirnite Novije i dodirnite

pored imena

kontakta, zatim dodirnite "Dodaj u favorite".

Brisanje kontakta iz popisa omiljenih brojeva

Dodirnite Favoriti i dodirnite Uredi. Zatim
dodirnite

pored kontakta ili broja i dodirnite

Ukloni.

Promjena redoslijeda popisa omiljenih brojeva Dodirnite Favoriti i dodirnite Uredi. Zatim

povucite pored kontakta na novo mjesto u
popisu.