iPhone - Međunarodni pozivi

background image

Međunarodni pozivi iz vašeg područja

Za informacije o pozivanju u inozemstvo, uključujući naplatu i ostale naknade koje
se mogu primijeniti, obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga ili
posjetite njihovu internetsku stranicu.

Uporaba iPhone uređaja u inozemstvu

Pri putovanjima u inozemstvu moći ćete koristiti iPhone za pozive, slanje i primanje
SMS poruka i korištenje aplikacija koje pristupaju internetu, ovisno o dostupnim
mrežama.
Omogućavanje međunarodnog roaminga: Za informacije o dostupnosti i naknadi,
obratite se vašem pružatelju mobilnih usluga.

84

Poglavlje 5

Telefon

background image

Poglavlje 5

Telefon

85

Važno:

Mogu se primijeniti naknade roaminga za glasovni i podatkovni promet te

za SMS-ove. Kako biste izbjegli naknade za telefonske pozive i podatke isporučene
putem mobilne mreže (uključujući vizualnu govornu poštu) pri roamingu van mreže
svog operatera, isključite Glasovni roaming i Data roaming.

Ako posjedujete iPhone 4S koji je aktiviran za rad na CDMA mreži, možda ćete moći
koristiti GSM mreže u roamingu ako je u telefon umetnuta SIM kartica. Pogledajte
“Instalacija SIM kartice” na stranici 20. Prilikom roaminga na GSM mreži, iPhone ima
pristup značajkama GSM mreže. Mogu se naplatiti naknade. Za dodatne informacije,
obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih usluga.

Isključenje Voice roaminga na CDMA mreži

Otvorite Postavke > Općenito > Mreža.
Isključenjem opcije Glasovni roaming
onemogućavaju se telefonski pozivi kad ste
izvan mreže svog operatera.

Isključenje opcije Data roaming

Otvorite Postavke > Općenito > Mreža.
Isključenjem opcije Data roaming onemogućava
se prijenos podataka putem mobilne mreže.
Aplikacije za koje je potreban pristup internetu
su isključene ako iPhone nema pristup internetu
putem Wi-Fi veze. Isporuka vizualne govorne
pošte je u roamingu isključena osim ako je vaš
operater ne naplaćuje.

Podešavanje iPhone uređaja na dodavanje
ispravnog prefiksa prilikom biranja broja iz
druge zemlje

Otvorite Postavke > Telefon, uključite
Međunarodna pomoć (nije dostupno u svim
područjima). To vam omogućuje korištenje
kontakata i favorita za pozivanje poziva u SAD-u,
bez potrebe za dodavanjem predbroja ili kôda
države.

Podešavanje željenog pružatelja
telekomunikacijskih usluga

Otvorite Postavke > Operater. Ta opcija je
dostupna samo kad putujete izvan mreže svog
operatera i s operaterima koji imaju ugovore
o roamingu s vašim pružateljem usluga. Za
dodatne informacije, pogledajte “Operater” na
stranici 219.

U inozemstvu koristite GSM mreže s iPhone
uređajem koji ima aktiviran CDMA

Idite na Postavke > Mreža > Roaming, pa
isključite Međunarodni CDMA.

Učitavanje govorne pošte kad vizualna
govorna pošta nije dostupna

Nazovite vlastiti broj (u CDMA mreži utipkajte
svoj broj i zatim #) ili dodirnite i zadržite "1" na
numeričkoj tipkovnici.

Isključenje mobilnih podataka

Otvorite Postavke > Općenito > Mreža.

background image

Isključenje mobilnih usluga

U izborniku Postavke, dodirnite Zrakoplovni
mod za uključenje opcije, zatim dodirnite i
uključite Wi-Fi opciju.
Dolazni pozivi šalju se na govornu poštu. Za
ponovno aktiviranje telefoniranja i učitavanje
poruka govorne pošte, isključite Zrakoplovni
mod.