iPhone - Kontakti

background image

Kontakti

U Info prikazu kontakta možete dodirom birati telefonski broj, izraditi e-mail poruku,
pronaći lokaciju navedene adrese i ostalo. Pogledajte “Pretraživanje kontakata” na
stranici 167.