iPhone - Ispravljanje značajke Siri

background image

Ispravljanje značajke Siri

Ako Siri ima problema

Siri vas ponekad može teško razumjeti. Bučna okruženja, primjerice, mogu otežati Siri
da čuje što govorite. Ako govorite s naglaskom, možda će trebati malo vremena da se
Siri navikne na vaš glas. Ako vas Siri ne može čuti točno, možete unijeti ispravke.

Siri s odgovorom prikazuje i ono što je čula da ste rekli.
Ispravljanje onog što Siri čuje da govorite: Dodirnite oblak koji prikazuje što je
Siri čula da ste rekli. Uredite svoj zahtjev tipkanjem ili dodirnite na tipkovnici za
diktiranje.
Za informacije o uporabi funkcije diktata pogledajte “Diktat” na stranici 72.
Ako je neki tekst podcrtan plavom bojom, dodirnite ga i Siri predlaže alternative.
Dodirnite jedan od prijedloga ili zamijenite tekst tipkanjem ili diktiranjem.
Glasovno ispravljanje funkcije Siri: Dodirnite , pa ponovite ili pojasnite svoj
zahtjev. Primjerice, "I meant Boston.".

Kad ispravljate Siri, nemojte reći što ne želite—samo recite Siri što želite.
Ispravljanje e-mail poruke ili SMS-a: Ako vas Siri pita želite li poslati poruku, možete
odgovoriti nešto kao:
“Change it to: Call me tomorrow.”
“Add: See you there question mark.”
"No, send it to Bob."
"No." (poruka se ne šalje, ali ostaje spremljena)
"Cancel."
Kako bi vam Siri pročitala poruku recite “Read it back to me” ili “Read me the
message”. Ako je točna, recite nešto poput "Yes, send it".
Pogledajte “Mail” na stranici 64 i “Poruke” na stranici 59.

Kako Siri uči

Funkcija Siri radi od početka bez podešavanja i s vremenom postaje sve bolja. Siri uči
o vašem naglasku i ostalim karakteristikama vašeg glasa, te ga kategorizira u jedan
od dijalekata ili naglasaka koje razumije. Kako više ljudi bude koristilo Siri i ona bude
izložena više jezičnih varijacija, prepoznavanje će se poboljšati, pa će Siri još bolje
funkcionirati.

Bučna okruženja

U bučnom okruženju, iPhone držite blizu usta ali nemojte govoriti izravno u donji
rub. Nastavite govoriti jasno i prirodno. Kad završite govoriti dodirnite .

Možete i pokušati držati iPhone blizu uha dok govorite Siri.

background image

Mrežno povezivanje

Siri vam može reći da ima problema sa spajanjem na mrežu. Budući da se Siri
pouzdaje u Apple poslužitelje za prepoznavanje glasa i ostale usluge, morate imati
dobru 3G ili 4G mobilnu ili Wi-Fi vezu s internetom.