iPhone - Zvukovi i preklopka zvonjava/isključenje zvuka

background image

Zvukovi i preklopka zvonjava/isključenje zvuka

Možete podesiti iPhone da reproducira zvuk svaki put kad primite e-mail, poziv,
tweet, govornu poštu ili podsjetnik. Zvukovi se mogu također reproducirati za
zakazane sastanke, slanje e-maila, klikove tipkovnice i kad zaključate iPhone.

Kad je podešen na isključenje zvuka, iPhone ne reproducira nikakvu zvonjavu,
podsjetnike ili zvukove efekata. Ipak, reproducirat će se alarmi budilice i ostali
zvukovi.
Odabir između reprodukcije i isključenja zvuka: Pomaknite preklopku zvonjava/
isključenje zvuka na bočnoj strani iPhone uređaja.

Napomena: U nekim područjima se zvučni efekti aplikacije Kamera i Diktafon
reproduciraju čak i ako je preklopka zvonjava/isključen zvuk podešena na isključenje
zvuka.

Podešavanje vibriranja iPhone uređaja
prilikom dolaznog poziva

Otvorite Postavke > Zvukovi.

Podešavanje glasnoće zvonjave i podsjetnika

Otvorite Postavke > Zvukovi i povucite kliznik.
Ili ako je uključena opcija "Promijeni tipkama",
upotrijebite tipke za podešavanje glasnoće na
bočnoj strani iPhone uređaja.

Promjena glasnoće ostalih zvukova

Koristite tipke za glasnoću s bočne strane iPhone
uređaja.

Podešavanje melodije zvona

Otvorite Postavke > Zvukovi > Melodije.

Podešavanje zvuka zvonjave i alarma

Otvorite Postavke > Zvukovi i odaberite tonove
za stavke u popisu.