iPhone - VPN

background image

VPN

VPN koje se koriste unutar organizacija omogućuju sigurnu komunikaciju privatnih
informacija preko ne-privatne mreže. Možda će biti potrebno konfigurirati VPN,
primjerice, za pristup vašem poslovnom e-mail računu. Ova postavka pojavi se
kad imate konfiguriran VPN na iPhone uređaju, te vam omogućuje uključenje ili
isključenje VPN značajke. Pogledajte “Mreža” na stranici 222.