iPhone - Osobni hotspot

background image

Osobni hotspot

Osobni hotspot (iPhone 4 ili noviji) možete koristiti za dijeljenje internetske veze
s računalom ili drugim uređajem—kao što je iPod touch, iPad ili drugi iPhone—
spojenim na iPhone putem Wi-Fi veze. Osobni hotspot možete također koristiti
za dijeljenje internetske veze s računalom povezanim s iPhone uređajem putem
Bluetooth ili USB veze. Osobni hotspot radi samo ako je iPhone spojen na internet
preko mobilne podatkovne mreže.

Napomena: Ova značajka nije dostupna u svim područjima. Možda će biti potrebna
nadoplata. Za dodatne informacije, obratite se vašem pružatelju telekomunikacijskih
usluga.
Dijeljenje internet veze: Otvorite Postavke > Općenito > Mreža, dodirnite Podesi
osobni hotspot—ako je prikazano—kako biste podesili uslugu svog operatera.

Nakon uključenja funkcije Osobni hotspot, drugi uređaji mogu se spojiti na sljedeće
načine:

Â

W-Fi: Na uređaju odaberite svoj iPhone iz popisa raspoloživih Wi-Fi mreža.

Â

USB: Spojite svoje računalo na iPhone pomoću Dock-USB kabela. U mrežnim
postavkama na računalu odaberite iPhone i podesite mrežne postavke.

Â

Bluetooth: Na iPhone uređaju odaberite Postavke > Općenito > Bluetooth i
uključite opciju Bluetooth. Za uparivanje i spajanje iPhonea i vašeg uređaja,
pogledajte dokumentaciju koja je isporučena s vašim računalom.

Kad je uređaj spojen, pri vrhu zaslona iPhone uređaja se prikaže plava traka. Kod
spajanja putem USB-a, Osobni hotspot ostaje uključen čak i kad aktivno ne koristite
vezu na internet.

Napomena: Ikona za Osobni hotspot prikazuje se u statusnoj traci iOS uređaja koji
koristi Osobni hotspot.

Promjena Wi-Fi zaporke za iPhone

Otvorite Postavke > Osobni hotspot > Wi-Fi
zaporka, zatim unesite zaporku s barem 8
znakova.

Prikaz uporabe mobilne podatkovne mreže

Otvorite Postavke > Općenito > Upotreba >
Uporaba mobilnih podataka.

218

Poglavlje 32

Postavke

background image

Poglavlje 32

Postavke

219