iPhone - Operater

background image

Operater

Ovo podešenje se pojavi u GSM mrežama kad se nalazite van dometa mreže
vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga a mreže ostalih lokalnih pružatelja
telekomunikacijskih usluga su dostupne za telefoniranje, vizualnu govornu poštu
i pristup mobilnom mrežnom internetu. Možete telefonirati koristeći pružatelje
telekomunikacijskih usluga koji imaju sporazume o roamingu s vašim pružateljem
usluga. Možda će biti potrebna nadoplata. Račune za roaming može vam izdati drugi
pružatelj usluga, putem vašeg operatera.
Odabir pružatelja telekomunikacijskih usluga: Otvorite Postavke > Operater i
odaberite mrežu koju želite koristiti.

Kad odaberete mrežu, iPhone koristi samo tu mrežu. Ako je mreža nedostupna,
prikazuje se "Nema usluge" na iPhone uređaju.