iPhone - Općenito

background image

Općenito

Općenite postavke sadrže mrežne i sigurnosne postavke, postavke dijeljenja i ostala
iOS podešenja. Također možete pronaći razne informacije o vašem iPhone uređaju i
resetirati razna iPhone podešenja.

Opis

Otvorite Postavke > Općenito > Opis za prikaz informacija o iPhone uređaju,
uključujući dostupan prostor za pohranu, serijske brojeve, mrežne adrese, IMEI
(International Mobile Equipment Identity) te ICCID (Integrated Circuit Card
Identifier ili Smart Card) (GSM), MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA) i pravne
informacije.
Promjena naziva uređaja: Otvorite Postavke > Općenito > Opis i zatim dodirnite
Ime.
Ime uređaja prikazuje se u rubnom stupcu kad je uređaj spojen na iTunes te ga koristi
iCloud.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera omogućuje vam preuzimanje i instalaciju nadogradnji iOS-a s
Appleove stranice.
Ažuriranje najnovijom verzijom iOS-a: Otvorite Postavke > Općenito > Ažuriranje
softvera.

Ako je dostupna novija verzija iOS-a, slijedite upute na zaslonu kako biste preuzeli i
instalirali ažuriranje.

220

Poglavlje 32

Postavke

background image

Poglavlje 32

Postavke

221

Napomena: iPhone treba biti spojen na izvor napajanja kako bi se instalacija, koja
traje nekoliko minuta, mogla uspješno dovršiti.

Upotreba

Aplikacija Upotreba vam omogućuje prikaz uporabe mobilnih podataka, statusa
baterije i raspoloživog prostora za pohranu. Možete također prikazati i upravljati
prostorom za pohranu na iCloudu.
Prikaz uporabe mobilne mreže, statusa baterije i dostupnog prostora za
pohranu:
Otvorite Postavke > Općenito > Upotreba.

Prikaz uporabe mobilnih podataka

Otvorite Postavke > Općenito > Upotreba >
Uporaba mobilnih podataka.

Upravljanje iCloud prostorom za pohranu

Otvorite Postavke > Općenito > Upotreba >
Upravljanje memorijom. Možete pregledati
i brisati sigurnosne kopije i isključiti izradu
sigurnosne kopije Albuma kamere. Možete
također kupiti dodatni prostor za pohranu na
iCloudu.
Za dodatne informacije, pogledajte “iCloud” na
stranici 22.

Prikaz memorije aplikacije

Otvorite Postavke > Općenito > Upotreba.
Prikazuje se ukupni prostor za pohranu svake
instalirane aplikacije. Za dodatne informacije,
dodirnite naziv aplikacije.

Resetiranje statistike uporabe

Otvorite Postavke > Općenito > Upotreba >
Uporaba mobilnih podataka, zatim dodirnite
Resetiraj statistiku za brisanje podataka i
kumulativne vremenske statistike.

Prikaz postotka kapaciteta baterije

Otvorite Postavke > Općenito > Upotreba i
uključite podešenje Postotak baterije.

Siri

Aktivacija funkcije Siri: Otvorite Postavke > Općenito > Siri.
Za informacije o korištenju Sirija i promjeni Siri postavki pogledajte “Podešavanje
opcija za Siri” na stranici 56.

background image

Mreža

Upotrijebite postavke Mreža za konfiguraciju VPN (virtual private network) veze,
pristup Wi-Fi postavkama i uključenje ili isključenje roaminga u mobilnoj mreži.

Kad neka aplikacija treba koristiti internet, iPhone čini redom sljedeće sve dok se ne
spoji:

Spaja se putem zadnje korištene dostupne Wi-Fi mreže

Â

.

Prikazuje popis Wi-Fi mreža u dosegu i spaja se koristeći onu koju odaberete.

Â

Spaja se putem mobilne podatkovne mreže ako je dostupna.

Â

Ako je iPhone spojen na internet putem mobilne podatkovne mreže, u statusnoj traci
prikazuje se ikona , , ili .

4G i 3G GSM mobilne mreže podržavaju istodobnu glasovnu ili podatkovnu
komunikaciju. Ni u jednoj drugoj mobilnoj vezi ne možete koristiti internetske usluge
dok razgovarate telefonom osim ako iPhone također ima Wi-Fi vezu na internet.
Ovisno o vašoj mrežnoj povezanosti, možda nećete moći primati pozive dok iPhone
prenosi podatke putem mobilne mreže—npr. pri preuzimanju internetske stranice.

GSM mreže: Tijekom EDGE ili GPRS veze, dolazni pozivi mogu se izravno preusmjeriti
na govornu poštu tijekom prijenosa podataka. Kad se javite na dolazni poziv,
prijenos podataka se pauzira.

CDMA: Pri EV-DO vezama se prijenosi podataka pauziraju kad odgovarate na dolazne
pozive. Tijekom 1xRTT povezivanja, dolazni pozivi mogu se izravno preusmjeriti na
govornu poštu tijekom prijenosa podataka. Kad se javite na dolazni poziv, prijenos
podataka se pauzira.

Prijenos podataka se nastavlja kad završite poziv.
Uključenje ili isključenje opcije Mobilni podaci: Otvorite Postavke > Općenito >
Mreža i uključite ili isključite opciju Mobilni podaci.

Ako su mobilni podaci isključeni, sve podatkovne usluge koristit će samo Wi-Fi—
uključujući usluge e-maila, pretraživanja interneta, push obavijesti i ostalo. Uključite
li mobilne podatke, mogu se primijeniti naknade operatera. Primjerice, određene
značajke i usluge kao što su Siri i Poruke prenose podatke i uporabom ovih značajki i
usluga njihov podatkovni promet uključuje se u račun vašeg operatera.

222

Poglavlje 32

Postavke

background image

Poglavlje 32

Postavke

223

Uključenje ili isključenje opcije Glasovni
roaming (CDMA)

Otvorite Postavke > Općenito > Mreža. Isključite
Glasovni roaming kako biste spriječili naplatu
naknada za korištenje mreža drugih operatera.
Kad mreža vašeg operatera nije dostupna,
iPhone neće pružati mobilnu (podatkovnu ili
glasovnu) uslugu.

Uključenje ili isključenje opcije Data roaming

Otvorite Postavke > Općenito > Mreža.
Data roaming dozvoljava pristup internetu
putem podatkovne mobilne mreže kad se
nalazite u području koje nije pokriveno mrežom
vašeg pružatelja telekomunikacijskih usluga.
Kad putujete, možete isključiti Data roaming
kako bi spriječili naplatu roaming usluga.
Pogledajte “Operater” na stranici 219.

Omogućite ili onemogućite 3G

Otvorite Postavke > Općenito > Mreža. Ova
opcija nije dostupna u svim područjima.
Korištenje 3G mreže u nekim slučajevima brže
učitava internetske podatke, ali može smanjiti
performanse baterije. Ako obavljate mnogo
telefonskih poziva, možda ćete htjeti isključiti 3G
kako biste produljili trajanje baterije.

Uključenje ili isključenje opcije Osobni hotspot Otvorite Postavke > Općenito > Mreža > Osobni

hotspot. Pogledajte “Osobni hotspot” na
stranici 218.

Dodavanje nove VPN konfiguracije

Odaberite Postavke > Općenito > Mreža > VPN >
Dodavanje VPN podešenja.
Pitajte mrežnog administratora koje postavke
trebate upotrijebiti. U većini slučajeva, ako
podesite VPN na vašem računalu, možete
upotrijebiti iste VPN postavke za iPhone.
Pogledajte “VPN” na stranici 217.

Bluetooth

iPhone se može bežično spajati na Bluetooth uređaje kao što su slušalice i kompleti
za automobil koji omogućuju slušanje glazbe i hands-free telefoniranje. Također
možete spojiti Apple bežičnu tipkovnicu putem Bluetootha. Pogledajte “Uporaba
Apple bežične tipkovnice” na stranici 36.
Uključenje ili isključenje Bluetooth značajke: Otvorite Postavke > Općenito >
Bluetooth i uključite ili isključite Bluetooth.

Spajanje Bluetooth uređaja

Dodirnite uređaj na popisu Uređaji, pa slijedite
upute na zaslonu kako biste ga spojili. Upute o
Bluetooth uparivanju potražite u dokumentaciji
koju ste dobili s uređajem.

background image

iTunes Wi-Fi sinkronizacija

Možete sinkronizirati iPhone s aplikacijom iTunes na računalu koje je spojeno na istu
Wi-Fi mrežu.
Omogućenje iTunes Wi-Fi sinkronizacije: Za prvo podešavanje Wi-Fi sinkronizacije,
spojite iPhone na računalo s kojim ga želite sinkronizirati. Za upute pogledajte
“Sinkronizacija s aplikacijom iTunes” na stranici 24.

Kad konfigurirate Wi-Fi sinkronizaciju, iPhone se automatski, jednom dnevno,
sinkronizira s aplikacijom iTunes kad se spoji na izvor napajanja i kad su:

iPhone i vaše računalo spojeni na istu Wi-Fi mrežu.

Â

iTunes na na vašem računalu je otvoren.

Â

Prikaz datuma i vremena posljednje
sinkronizacije

Otvorite Postavke > Općenito > iTunes Wi-Fi
sinkro.

Sinkronizacija s aplikacijom iTunes odmah

Otvorite Postavke > Općenito > iTunes Wi-Fi
sinkro. i zatim dodirnite Sinkroniziraj sad.

Spotlight pretraživanje

Podešenje Spotlight pretraživanja omogućuje određivanje područja pretraživanja i
promjenu rasporeda rezultata.
Podešavanje područja pretraživanja: Otvorite Postavke > Općenito > Spotlight
pretraga i zatim odaberite opcije za pretraživanje.

Podešavanje redoslijeda prikaza kategorija u
rezultatima pretrage

Otvorite Postavke > Općenito > Spotlight
pretraga. Dodirnite pored stavke, zatim
povucite prema gore ili dolje.

Automatsko zaključavanje

Kad zaključate iPhone, zaslon se isključi radi štednje baterije i sprječavanja izvođenja
neželjenih postupaka na iPhone uređaju. I dalje možete primati pozive i tekstualne
poruke, možete podešavati glasnoću i koristiti tipku mikrofona na iPhone slušalicama
kad slušate glazbu ili telefonirate.
Podešavanje perioda za automatsko zaključavanje iPhone uređaja: Odaberite
Postavke > Općenito > Auto zaključ. i odaberite vrijeme.

Zaključavanje zaporkom

Standardno, iPhone ne zahtijeva unos zaporke za otključavanje uređaja.
Podešavanje zaporke: Otvorite Postavke > Općenito > Zaklj. zaporkom i podesite
4-znamenkastu zaporku.
Ako zaboravite zaporku, trebate obnoviti iPhone softver. Pogledajte “Ažuriranje i
obnavljanje iPhone softvera” na stranici 238.

224

Poglavlje 32

Postavke

background image

Poglavlje 32

Postavke

225

Isključenje zaključavanja zaporkom ili
promjena zaporke

Otvorite Postavke > Općenito > Zaklj. zaporkom.

Podešavanje perioda za koji vam nije potrebna
zaporka

Otvorite Postavke > Općenito > Zaklj. zaporkom
i unesite svoju zaporku. Dodirnite Traži zaporku,
pa odaberite koliko će dugo nakon što se
zaključa iPhone čekati da traži zaporku kako bi
se ponovno otključao.

Uključenje ili isključenje jednostavne zaporke

Otvorite Postavke > Općenito > Zaklj. zaporkom.
Jednostavna zaporka je četveroznamenkasti
broj. Za poboljšanje sigurnosti uređaja,
isključite jednostavnu zaporku i upotrijebite
dulju zaporku s kombinacijom brojeva, slova,
interpunkcijskih znakova i posebnih znakova.

Spriječite pristup Siriju kad je iPhone zaključan Otvorite Postavke > Općenito > Zaklj. zaporkom

> Siri. Pogledajte “Podešavanje opcija za Siri” na
stranici 56.

Uključenje ili isključenje opcije Glasovno
biranje

Otvorite Postavke > Općenito > Zaklj. zaporkom.
Isključenjem opcije Glasovno biranje sprječava
se da netko obavi telefonski poziv kad je iPhone
zaključan. Ova je postavka dostupna samo kad
je Siri isključen. Za informacije o biranju pomoću
funkcije Siri, pogledajte “Telefon” na stranici 58.

Brisanje podataka nakon deset neuspješnih
pokušaja unosa zaporke

Otvorite Postavke > Općenito > Zaklj. zaporkom
i dodirnite Izbriši podatke.
Nakon 10 neuspjelih pokušaja unosa zaporke
sve se postavke resetiraju, a svi vaši podaci
i medijski sadržaji se brišu uklanjanjem
enkripcijskoga ključa s podataka (koji su
kriptirani 256-bitnom AES enkripcijom).

Ograničenja

Možete podesiti ograničenja za neke aplikacije i za kupljeni sadržaj. Primjerice,
roditelji mogu zabraniti prikaz eksplicitne glazbe u playlistama ili u potpunosti
zabraniti pristup YouTube stranicama.
Uključenje ograničenja: Otvorite Postavke > Općenito > Ograničenja, zatim
dodirnite Aktiviraj ograničenja.

Važno:

Ako zaboravite zaporku, trebate obnoviti iPhone softver. Pogledajte

“Ažuriranje i obnavljanje iPhone softvera” na stranici 238.

Možete podesiti sljedeća ograničenja:

background image

Safari

Safari je blokiran i njegova ikona je uklonjena iz početnog zaslona. Ne možete
koristiti Safari za pregledavanje interneta ili pristup internetskim isječcima.

YouTube

YouTube je blokiran i njegova ikona je uklonjena iz početnog zaslona.

Kamera

Aplikacija Kamera je blokirana i njena ikona je uklonjena iz početnog zaslona. Ne
možete fotografirati.

FaceTime

Ne možete uspostavljati niti primati FaceTime video pozive.

iTunes

Aplikacija iTunes Store je blokirana i njena ikona je uklonjena iz početnog zaslona.
Ne možete gledati, kupovati ili preuzimati sadržaje.

Ping

Ne možete pristupiti Pingu niti nijednoj njegovoj značajci.

Instaliranje
aplikacija

Aplikacija App Store je blokirana i njena ikona je uklonjena iz početnog zaslona. Ne
možete instalirati aplikacije na iPhone.

Brisanje
aplikacija

Ne možete brisati aplikacije s iPhone uređaja.

se ne prikazuje na ikonama

aplikacija prilikom podešavanja početnog zaslona.

Siri

Ne možete koristiti Siri. Glasovne naredbe i diktiranje nisu mogući.

Eksplicitni
jezik

Siri pokušava zamijeniti eksplicitne riječi koje izgovorite zvjezdicama i zvučnim
signalima.

Lokacija

Isključite lokacijske usluge za pojedine aplikacije. Možete također zaključati
Lokacijske usluge kako se ne bi mogle mijenjati postavke, uključujući dozvoljavanje
dodatnim aplikacijama korištenje usluga.

Računi

Trenutne postavke "Mail, kontakti, kalendari" su zaključane. Ne možete dodavati,
mijenjati ili brisati račune. Također ne može mijenjati iCloud postavke.

Kupnja
nadogradnji

Isključite opciju Kupnja nadogradnji. Kad je uključena, ova značajka omogućuje
kupnju dodatnog sadržaja ili funkcionalnost unutar aplikacija koje su preuzete s
App Store.

Traženje
zaporki

Zahtijeva unos vašeg Apple ID-a za kupnju nadogradnji nakon perioda koji
navedete.

Podešavanje
ograničenja
reprodukcije
sadržaja

Dodirnite "Ocjene za" zatim odaberite zemlju iz popisa. Možete podesiti
ograničenja pomoću sustava ograničenja te zemlje, za glazbu, podcastove,
videozapise, TV emisije i aplikacije. Sadržaji koji ne spadaju pod odabranu ocjenu
neće se prikazivati na iPhone uređaju.

Igre s više
igrača

Kad je opcija Igre s više igrača isključena, ne možete zatražiti igranje s protivnikom,
ni slati ili primati pozivnice za igranje igara ili dodavanje prijatelja u aplikaciji Game
Center.

Dodavanje
prijatelja

Kad je opcija Dodavanje prijatelja isključena, ne možete izrađivati ni slati pozivnice
za prijateljstvo u aplikaciji Game Center. Ako je opcija Igre s više igrača uključena,
možete se nastaviti igrati s postojećim prijateljima.

Datum i vrijeme

Ove postavke odnose se na vrijeme koje je prikazano u statusnoj traci pri vrhu
zaslona, u prikazu međunarodnih satova i u prikazu kalendara.

226

Poglavlje 32

Postavke

background image

Poglavlje 32

Postavke

227

Podešavanje iPhone uređaja na prikaz 24-satnog ili 12-satnog vremena:
Odaberite Postavke > Općenito > Datum i vrijeme i uključite opciju 24 satno, ili je
isključite. (24-satno vrijeme možda nije dostupno u svim područjima.)

Podešavanje iPhone uređaja na automatsko
obnavljanje datuma i točnog vremena

Odaberite Postavke > Općenito > Datum i
vrijeme i uključite opciju Podesi automatski, ili
je isključite.
Ako je iPhone podešen na automatsko
obnavljanje točnog vremena, uređaj preuzima
točno vrijeme preko mobilne mreže, te ga
podešava prema vremenskoj zoni u kojoj se
nalazite.
Neki pružatelji telekomunikacijskih usluga ne
podržavaju mrežno vrijeme u svim područjima.
Ako putujete, iPhone možda neće moći
automatski podesiti lokalno vrijeme.

Ručno podešavanje datuma i točnog vremena Otvorite Postavke > Općenito > Datum i vrijeme

i isključite opciju Podesi automatski. Dodirnite
Zona kako biste podesili svoju vremensku zonu.
Dodirnite tipku Datum i vrijeme, zatim dodirnite
Podesi datum i vrijeme i unesite datum i točno
vrijeme.

Tipkovnica

Možete uključiti tipkovnice za pisanje na različitim jezicima te možete uključiti
ili isključiti funkcije pri tipkanju, primjerice provjeru pravopisa. Za informacije o
tipkovnici, pogledajte “Tipkanje” na stranici 33.

Za informacije o međunarodnim tipkovnicama, pogledajte
Dodatak A, “Međunarodne tipkovnice,” na stranici 230.

Međunarodno

Upotrijebite postavke Međunarodno za podešavanje jezika iPhone uređaja,
uključenje ili isključenje tipkovnica za različite jezike i podešavanje formata datuma,
vremena i telefonskih brojeva za vaše područje.
Podešavanje jezika na iPhone uređaju: Otvorite Postavke > Općenito >
Međunarodno > Jezik.

background image

Podešavanje formata kalendara

Otvorite Općenito > Međunarodno > Kalendar i
odaberite format.

Podešavanje jezika za Siri i Upravljanje glasom Otvorite Postavke > Općenito > Međunarodno >

Upravljanje glasom, zatim odaberite željeni jezik.

Podešavanje formata datuma, točnog vremena
i telefonskih brojeva

Otvorite Postavke > Općenito > Međunarodno >
Format regije, pa odaberite svoju regiju.
Opcija Format regije također određuje jezik koji
se koristi za prikaz dana u tjednu i naziva mjeseci
u aplikacijama.

Pristupačnost

Za uključenje značajki pristupačnosti, odaberite Pristupačnost i uključite željene
značajke. Pogledajte Poglavlje 31, “Pristupačnost,” na stranici 192.

Profili

Ta se postavka prikazuje ako instalirate jedan ili više profila na iPhone. Dodirnite
Profile kako biste vidjeli informaciju o profilima koje ste instalirali.

Resetiranje

Možete resetirati rječnik, mrežne postavke, raspored početnog zaslona i lokacijska
upozorenja. Možete također izbrisati sve svoje sadržaje i postavke.
Brisanje cjelokupnog sadržaja i postavki: Otvorite Postavke > Općenito > Resetiraj i
dodirnite Izbriši sav sadržaj i postavke.
Nakon što potvrdite da želite resetirati iPhone, cjelokupni sadržaj, vaše informacije i
postavke se uklanjaju. iPhone se ne može koristiti sve dok se ponovno ne podesi.

228

Poglavlje 32

Postavke

background image

Poglavlje 32

Postavke

229

Resetiranje svih postavki

Odaberite Postavke > Općenito > Resetiraj i
dodirnite Resetiraj sve.
Sva vaša podešenja i postavke su resetirane.

Resetiranje mrežne postavke

Odaberite Postavke > Općenito > Resetiraj i
dodirnite Resetiraj mrežne postavke.
Kad resetirate mrežne postavke, uklanja se
popis prethodno korištenih mreža i VPN
podešenja koja nisu instalirana konfiguracijskim
profilom. Wi-Fi se isključi i zatim ponovno
uključi, odspajajući vas iz svih mreža kojima ste
pridruženi. Postavke Wi-Fi i "Upitaj za spajanje"
ostaju uključene.
Za uklanjanje VPN podešenja koja su instalirana
konfiguracijskim profilom, odaberite Postavke
> Općenito > Profil, zatim odaberite profil i
dodirnite Ukloni. To će također ukloniti ostale
postavke ili račune iz profila.

Resetiranje rječnika tipkovnice

Odaberite Postavke > Općenito > Resetiraj i
dodirnite Resetiraj rječnik tipkovnice.
U rječnik tipkovnice dodajete riječi tako da
odbijate riječi koje iPhone predlaže za vrijeme
tipkanja. Dodirnite riječ za odbijanje ispravka i
dodajte riječ u rječnik tipkovnice. Resetiranjem
rječnika tipkovnice brišu se sve riječi koje ste
dodali.

Resetiranje rasporeda početnog zaslona

Otvorite Postavke > Općenito > Resetiraj i zatim
dodirnite Resetiraj raspored poč. zaslona.

Resetiranje lokacijskih upozorenja

Odaberite Postavke > Općenito > Resetiraj i
dodirnite Resetiraj lokacijske alarme.
Lokacijski alarmi su zahtjevi aplikacija za
uporabu lokacijskih usluga. iPhone reproducira
lokacijski alarm kad aplikacija po prvi puta
uputi zahtjev za uporabu lokacijskih usluga. Ako
dodirnete Poništi kao odgovor, zahtjev se neće
ponovno prikazati. Za resetiranje lokacijskih
alarma tako da se prikaže zahtjev za svaku
aplikaciju, dodirnite Resetiraj lokacijske alarme.