iPhone - Obavijesti

background image

Obavijesti

U Centru za obavijesti pojavljuju se proslijeđene obavijesti i pružaju vam nove
informacije čak i kad nije otvorena aplikacija. Te obavijesti se razlikuju ovisno o
aplikaciji, a mogu uključivati tekstualne ili zvučne podsjetnike i bedževe s brojem na
ikoni aplikacije u početnom zaslonu.

Obavijesti možete isključiti ako ne želite da vas se obavještava, a možete i promijeniti
redoslijed kojim se obavijesti pojavljuju.
Uključenje ili isključenje obavijesti: Otvorite Postavke > Obavijesti. Dodirnite stavku
u popisu, zatim uključite ili isključite obavijesti za tu stavku.
Aplikacije za koje su isključene obavijesti prikazuju se u popisu "Nije u centru za
obavijesti".

Promjena broja obavijesti

Otvorite Postavke > Obavijesti, zatim odaberite
stavku u popisu Centar za obavijesti. Dodirnite
Prikaži kako biste podesili koliko obavijesti te
vrste će se pojavljivati u Centru za obavijesti.

Promjena stilova alarma

Otvorite Postavke > Obavijesti, zatim odaberite
stavku s popisa Centar za obavijesti. Odaberite
stil upozorenja ili odaberite Bez kako biste
isključili upozorenja i bannere. Obavijesti će se
još pojavljivati u Centru za obavijesti.

Promjena redoslijeda obavijesti

Otvorite Postavke > Obavijesti, zatim dodirnite
Uredi. Povucite obavijesti željenim redoslijedom.
Za isključenje pojedine obavijesti, odvucite je u
popis Nije u centru za obavijesti.

Prikaz numeriranih bedževa na aplikacijama s
obavijestima

Otvorite Postavke > Obavijesti, zatim odaberite
stavku s popisa Centar za obavijesti i uključite
Bedž ikone aplikacije.

216

Poglavlje 32

Postavke

background image

Poglavlje 32

Postavke

217

Sakrivanje alarma kad je iPhone zaključan

Otvorite Postavke > Obavijesti, zatim odaberite
aplikaciju s popisa Centar za obavijesti. Isključite
"Prikaz na zaključanom zaslonu" za skrivanje
alarma iz aplikacije kad je iPhone zaključan.

Neke aplikacije imaju dodatne opcije. Primjerice, aplikacija Poruke omogućuje vam
da odredite koliko puta će se zvuk alarma ponavljati i hoće li pregledi poruka biti
uključeni u obavijest.