iPhone - Lokacijske usluge

background image

Lokacijske usluge

Funkcija Lokacijske usluge omogućava aplikacijama kao što su Podsjetnici,
Karte, Kamera i aplikacijama nezavisnih proizvođača koje se baziraju na lokaciji,
prikupljanje i uporabu podataka koji označavaju vašu lokaciju. Lokacijski podaci koje
skuplja Apple prikupljaju se u obliku koji vas osobno ne identificira. Vaša približna
lokacija se određuje pomoću dostupnih informacija iz podataka mobilne mreže,
lokalnih Wi-Fi mreža (ako je uključena opcija Wi-Fi) i GPS-a (možda neće biti dostupan
u svim područjima). Radi štednje baterije, isključite funkciju Lokacijske usluge kad je
ne koristite.

Kad aplikacija koristi lokacijske usluge, u traci izbornika prikaže se .

Svaka aplikacija i usluga sustava koja koristi Lokacijske usluge pojavljuje se na
zaslonu postavki Lokacijske usluge prikazujući jesu li Lokacijske usluge za tu
aplikaciju ili uslugu uključene ili isključene. Ako ne želite koristiti Lokacijske usluge,
možete ih isključiti za neke ili sve aplikacije i usluge. Ako isključite lokacijske usluge,
prikazat će se upit za njihovo uključenje sljedeći put kad neka aplikacija ili usluga
pokuša koristiti tu značajku.

Ako na iPhone uređaju posjedujete aplikacije nezavisnih proizvođača koje koriste
lokacijske usluge, provjerite pravila privatnosti tog proizvođača kako biste saznali na
koji način ta aplikacija koristi vaše lokacijske podatke.
Uključenje ili isključenje lokacijskih usluga: Otvorite Postavke > Lokacijske usluge.