iPhone - Vizualna govorna pošta

background image

Vizualna govorna pošta

Kontrole reprodukcije i pauze značajke Visual Voicemail omogućuju kontrolu
reprodukcije poruka. Povucite kliznik reprodukcije za ponavljanje dijela poruke kojeg
je teško razumjeti. Pogledajte “Provjera govorne pošte” na stranici 80.