iPhone - Upravljanje glasom

background image

Upravljanje glasom

Opcija upravljanja glasom omogućuje telefoniranje i upravljanje reprodukcijom
glazbe koristeći glasovne naredbe. Pogledajte “Glasovno biranje” na stranici 74 i
“Uporaba značajke Siri ili Voice Control s glazbom” na stranici 104.