iPhone - Prošireni titlovi

background image

Prošireni titlovi

Uključenje proširenih titlova za videozapise: Otvorite Postavke > Video > Prošireni
titlovi.
Neki videosadržaji ne sadržavaju proširene titlove.

background image

214

Aplikacija Postavke omogućuje vam konfiguriranje iPhone uređaja, podešavanje
opcija aplikacija, dodavanje računa i unos ostalih postavki.

Zrakoplovni mod

Zrakoplovni mod onemogućuje bežične značajke kako bi se izbjegla potencijalna
interferencija s radom zrakoplova i ostale električne opreme.
Uključenje zrakoplovnog moda: Otvorite Postavke i uključite zrakoplovni mod.
Kad je zrakoplovni mod uključen, u statusnoj traci pri vrhu zaslona prikaže se .
Iz iPhone uređaja se ne emitiraju telefonski, Wi-Fi ni Bluetooth signali a GPS prijem
je isključen. Nećete moći koristiti aplikacije ili značajke koje ovise o tim signalima,
primjerice za spajanje na internet, upućivanje ili primanje telefonskih poziva ili
poruka, dobivanje vizualne govorne pošte i sl.
Ukoliko je dozvolila posada zrakoplova kao i primjenjivi zakoni i propisi, možete
nastaviti slušanje glazbe, gledanje videozapisa, pregledavanje e-mail poruka,
kalendara i ostalih prethodno primljenih podataka te koristiti aplikacije koje ne
zahtijevaju spajanje na internet.
Ukoliko je dozvolila posada zrakoplova kao i važeći zakoni i propisi, otvorite Postavke
> Wi-Fi za uključenje. Možete uključiti Bluetooth u izborniku Postavke > Općenito >
Bluetooth.

32