iPhone - Način vibriranja

background image

Način vibriranja

Možete dodijeliti posebne uzorke vibriranja telefonskim ili FaceTime pozivima važnih
kontakata. Odaberite među postojećim uzorcima ili izradite novi.
Uključenje načina vibriranja: Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost > Način
vibriranja.

210

Poglavlje 31

Pristupačnost

background image

Poglavlje 31

Pristupačnost

211

Odabir uzorka vibriranja za kontakt

U kontaktima odaberite željeni kontakt i zatim
dodirnite "vibracija". Ne vidite li vibraciju u
informacijama o kontaktu, dodirnite Uredi i
dodajte je.

Izrada novog uzorka vibriranja

Ako već uređujete kontakt, dodirnite "vibracija"
i zatim dodirnite Izradi novu vibraciju. Možete
također otvoriti Postavke > Zvukovi > Vibracija >
Izradi novu vibraciju.

Podešavanje vlastitog uzorka kao osnovnog

Otvorite Postavke > Zvukovi > Vibracije i
odaberite uzorak.