iPhone - Mono zvuk

background image

Opcija Mono Audio kombinira zvuk lijevog i desnog stereo kanala u mono signal koji
se reproducira kroz oba kanala. Možete podesiti balans mono signala radi glasnijeg
zvuka lijevog ili desnog kanala.
Uključenje ili isključenje opcije Mono zvuk: Otvorite Postavke > Općenito >
Pristupačnost > Mono zvuk.