iPhone - Minimalna veličina fonta e-mail poruka

background image

Minimalna veličina fonta e-mail poruka

Podesite minimalnu veličinu fonta teksta e-mail poruka na Veliko, Jako veliko ili
Ogromno kako biste povećali čitljivost.
Podešavanje minimalne veličine fonta e-mail poruka: Otvorite Postavke > Mail,
kontakti, kalendari > Najmanji font.

Postavka Veliki tekst poništava minimalnu veličinu fonta.