iPhone - Kompatibilnost sa slušnim pomagalima

background image

Kompatibilnost sa slušnim pomagalima

FCC je usvojio pravila za kompatibilnost sa slušnim pomagalima (HAC) za digitalne
bežične telefone. Ta pravila zahtijevaju da se određeni telefoni ispitaju i ocijene
prema ANSI (American National Standard Institute) C63.19-2007 standardu za
kompatibilnost sa slušnim pomagalom. ANSI standard za kompatibilnost sa slušnim
pomagalima sadržava dvije vrste ocjena: ocjenu "M" za smanjene radiofrekvencijske
smetnje kako bi se omogućilo akustičko spajanje sa slušnim pomagalima koja ne
rade u "telecoil" modu i ocjenu "T" za induktivno spajanje sa slušnim pomagalima
koja rade u "telecoil" modu. Ovim kategorijama dodjeljuju se ocjene od jedan do
četiri, gdje četiri označava najveću kompatibilnost. Telefon se prema FCC pravilima
smatra kompatibilnim sa slušnim pomagalima ako ima ocjenu M3 ili M4 za akustično
spajanje i T3 ili T4 za induktivno spajanje.

Za trenutačne ocjene kompatibilnosti sa slušnim pomagalima za iPhone posjetite
www.apple.com/support/hac.

Ocjene kompatibilnosti sa slušnim pomagalima nisu jamstvo da će određeno slušno
pomagalo raditi s određenim telefonom. Neka slušna pomagala mogu raditi dobro s
telefonima koji ne ispunjavaju uvjete za određene ocjene. Za provjeru međusobnog
funkcioniranja pokušajte koristiti slušno pomagalo i telefon zajedno prije kupnje.

Mod slušnog pomagala
iPhone 4 GSM ima Mod slušnog pomagala koji može smanjiti smetnje kod nekih
modela slušnih pomagala ako ga aktivirate. Mod slušnog pomagala smanjuje snagu
odašiljanja kod mobitela u GSM 1900 MHz pojasu i može smanjiti 2G mobilnu
pokrivenost.
Aktiviranje Moda slušnog pomagala (iPhone 4 GSM): Otvorite Postavke > Općenito
> Pristupačnost.