iPhone - Govor auto teksta

background image

Opcija Govor auto teksta izgovara ispravke i prijedloge teksta koje iPhone nudi
tijekom tipkanja.
Uključenje ili isključenje opcije Govor auto teksta: Otvorite Postavke > Općenito >
Pristupačnost > Govor auto teksta.

Opcija Govor auto teksta također radi s opcijama VoiceOver ili Zum.

Mono zvuk