iPhone - Bijelo na crnom

background image

Bijelo na crnom

Upotrijebite opciju Bijelo na crnom za invertiranje boja na iPhone zaslonu, čime se
olakšava čitanje sa zaslona. Kad je opcija Bijelo na crnom uključena, zaslon izgleda
kao fotografski negativ.
Invertiranje boja zaslona: Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost > Bijelo na
crnom.

Odabir govora