iPhone - AssistiveTouch

background image

AssistiveTouch pomaže vam koristiti iPhone ako imate problema s dodirivanjem
zaslona ili pritiskanjem tipaka. Za upravljanje iPhone uređajem možete sa značajkom
AssistiveTouch koristiti kompatibilan adaptivni uređaj (npr. joystick). Također možete
koristiti AssistiveTouch bez pribora kako biste izveli geste koje su vam teške.
Uključenje značajke AssistiveTouch: Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost
> AssistiveTouch. Također možete podesiti opciju trostrukog pritiska tipke Home za
uključenje ili isključenje značajke AssistiveTouch; otvorite Postavke > Općenito >
Pristupačnost > 3 pritiska na Home.

Podešavanje brzine praćenja

Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost >
AssistiveTouch > Brzina dodira

Prikaz ili zatvaranje izbornika AssistiveTouch

Kliknite sekundarnu tipku na spojenom uređaju.

Skrivanje tipke izbornika

Otvorite Postavke > Općenito > Pristupačnost >
AssistiveTouch > Uvijek prikaži izbornik.

Izvedite potez ili povlačenje sa 2, 3, 4 ili 5
prstiju

Dodirnite tipku izbornika, dodirnite Geste i zatim
dodirnite broj znamenaka potrebnih za gestu.
Kad se na zaslonu pojave odgovarajući krugovi,
primijenite brzi potez ili povucite u smjeru koji
zahtijeva gesta. Kad završite, dodirnite tipku
izbornika.

background image

Simetrično razdvajanje dva prsta

Dodirnite tipku izbornika, dodirnite Omiljeno i
zatim dodirnite Uštipni. Kad se prikažu krugovi
štipanja, dodirnite bilo gdje na zaslonu za
pomicanje krugova štipanja, zatim povucite
krugove prema unutra ili van kako biste izveli
gestu štipanja. Kad završite, dodirnite tipku
izbornika.

Izrada vlastite geste

Dodirnite tipku izbornika, dodirnite Omiljeno i
zatim dodirnite prazan držač mjesta za gestu.
Možete također otvoriti Postavke > Općenito >
Pristupačnost > AssistiveTouch > "Izradi vlastitu
gestu".

Zaključavanje ili rotiranje zaslona,
podešavanje glasnoće, odabir zvonjave/
isključenog zvuka ili simuliranje potresanja
iPhone uređaja

Dodirnite tipku izbornika, zatim dodirnite
Uređaj.

Simuliranje pritiska tipke Home

Dodirnite tipku izbornika, zatim dodirnite Home.

Pomicanje tipke izbornika

Povucite je na bilo koje mjesto na zaslonu.

Izlazak iz izbornika bez geste

Dodirnite bilo gdje izvan izbornika.