iPhone - Ispis PDF datoteke ili slanje u e-mail poruci

background image

Ispis PDF datoteke ili slanje u e-mail poruci

Možete upotrijebiti aplikaciju iBooks za slanje kopije PDF-a u e-mail poruci ili za ispis
cijelog PDF-a ili samo određenog dijela dokumenta na podržanom pisaču.

PDF-ove može slati e-mailom i ispisivati ih, ali ne i knjige.
Slanje PDF-a u e-mail poruci: Otvorite PDF, zatim dodirnite i odaberite Šalji
dokument e-mailom. Prikaže se nova poruka s priloženim PDF dokumentom. Kad
završite s adresiranjem i pisanjem poruke, dodirnite Šalji.

Ispis PDF datoteke

Otvorite PDF, zatim dodirnite

i odaberite

Ispis. Odaberite pisač, raspon stranica i broj
kopija, zatim dodirnite Ispis. Za dodatne
informacije, pogledajte “Ispis” na stranici 38.