iPhone - Upravljanje glasom

background image

Uporaba opcije Upravljanje glasom: Pritisnite i zadržite tipku Home sve dok se ne
prikaže zaslon Upravljanje glasom i začujete zvučni signal. Možete također pritisnuti i
zadržati središnju tipku na slušalicama iPhone uređaja.

Za najbolje rezultate:

Govorite u mikrofon iPhone uređaja kao da telefonirate. Također možete

Â

upotrijebiti mikrofon vaše Bluetooth slušalice ili kompatibilan Bluetooth komplet
za automobil.
Govorite jasno i prirodno.

Â

Izgovarajte samo iPhone naredbe, imena i brojeve. Napravite kratku pauzu između

Â

riječi.
Izgovorite puno ime.

Â

40

Poglavlje 3

Osnove

background image

Poglavlje 3

Osnove

41

Za više o uporabi Upravljanja glasom, uključujući informacije o uporabi Upravljanja
glasom na različitim jezicima posjetite support.apple.com/kb/HT3597.

Upravljanje glasnom očekuje da izgovarate naredbe jezikom koji je podešen
za iPhone (otvorite Postavke > Općenito > Međunarodno > Jezik). Podešenje
Upravljanje glasom omogućuje promjenu jezika glasovnih naredbi. Neki jezici su
dostupni na različitim dijalektima ili naglascima.
Promjena jezika ili zemlje: Otvorite Postavke > Općenito > Međunarodno >
Upravljanje glasom i dodirnite jezik ili zemlju.

Upravljanje glasom za aplikaciju Glazba je uvijek uključeno, ali iz sigurnosnih razloga
možete isključiti glasovno biranje kad je iPhone zaključan.
Isključenje glasovnog biranja kad je iPhone zaključan: Otvorite Postavke >
Općenito > Zaklj. zaporkom i isključite Glasovno biranje. Otključajte iPhone za
uporabu glasovnog biranja.

Pogledajte “Glasovno biranje” na stranici 74 i “Uporaba značajke Siri ili Voice Control s
glazbom” na stranici 104.