iPhone - Sigurnosne značajke

background image

Sigurnosne značajke

Sigurnosne značajke pomažu zaštiti informacije na iPhone uređaju, kako im drugi ne
bi mogli pristupiti.

Zaporke i zaštita podataka

Možete podesiti zaporku koju je potrebno unijeti svaki put kad uključite iPhone.
Podešavanje zaporke: Otvorite Postavke > Općenito > Zaključavanje zaporkom
i unesite 4-znamenkastu zaporku, pa je unesite ponovno kako biste je potvrdili.
iPhone zatim zahtijeva da unesete zaporku kako biste ga otključali ili kako biste
prikazali postavke zaključavanja zaporkom.
Podešavanje zaključavanja zaporkom uključuje zaštitu podataka . Zaštita podataka
koristi vašu zaporku kao ključ za enkripciju e-mail poruka i njihovih privitaka
pohranjenih na iPhone uređaju. (Zaštitu podataka također mogu koristiti neke
aplikacije dostupne s App Store). Obavijest pri dnu izbornika Zaklj. zaporkom u
Postavke označava je li aktivirana zaštita podataka.
Za poboljšanje sigurnosti iPhone uređaja, isključite opciju Jednostavna zaporka i
upotrijebite dulju zaporku s kombinacijom brojeva, slova, interpunkcijskih znakova i
posebnih znakova. Pogledajte “Zaključavanje zaporkom” na stranici 224.

Važno:

Na iPhone 3GS uređaju uz koji nije isporučen iOS 4 ili noviji, potrebno je

također ažurirati iOS softver za aktiviranje zaštite podataka. Pogledajte “Ažuriranje i
obnavljanje iPhone softvera” na stranici 238.
Isključenje glasovnog biranja kad je iPhone zaključan: Otvorite Postavke >
Općenito > Zaklj. zaporkom i isključite Glasovno biranje. Otključajte iPhone za
uporabu glasovnog biranja.

Nađi moj iPhone

Nađi moj iPhone pomaže vam da pronađete ili zaštitite svoj iPhone pomoću
besplatne aplikacije Nađi moj iPhone na drugom iPhone, iPad ili iPod touch uređaju
ili pomoću Mac ili PC internetskog preglednika prijavljenog na www.icloud.com ili
www.me.com.

Opcija Nađi moj iPhone uključuje:

Â

Lociranje na karti: Prikaz približne lokacije vašeg iPhone uređaja na
cjelozaslonskoj karti.

Â

Slanje poruke ili reprodukcija zvuka: Omogućuje sastavljanje poruke koja će
se prikazati na zaslonu vašeg iPhone uređaja ili reproduciranje zvuka pri punoj
glasnoći na dvije minute, čak i ako je preklopka zvonjava/isključen zvuk podešena
na isključen zvuk.

Â

Udaljeno zaključavanje zaporkom: Omogućuje daljinsko zaključavanje vašeg
iPhone uređaja i izradu četveroznamenkaste zaporke ukoliko je prethodno niste
podesili.

background image

Â

Daljinsko brisanje: Omogućuje zaštitu vaše privatnosti brisanjem sadržaja i
podataka na iPhone uređaju te resetiranje na tvorničke postavke.

Važno:

Prije uporabe ovih značajki, trebate uključiti opciju Nađi moj iPhone u iCloud

ili MobileMe postavkama na vašem iPhone uređaju. Značajku Nađi moj iPhone
možete uključiti samo u jednom računu.

Uključenje značajke Nađi moj iPhone koristeći
iCloud

Otvorite Postavke > iCloud i uključite Nađi moj
iPhone.

Uključenje značajke Nađi moj iPhone koristeći
MobileMe

Otvorite Postavke > Mail, kontakti, kalendari,
dodirnite vaš MobileMe račun, zatim uključite
značajku Nađi moj iPhone.

Pogledajte “iCloud” na stranici 22 ili “Podešavanje računa za e-mail i drugih” na
stranici 21.