iPhone - Restartanje ili resetiranje iPhone uređaja

background image

Restartanje ili resetiranje iPhone uređaja

Ako uređaj ne radi pravilno, pokušajte isključiti i ponovno uključiti iPhone, prisilno
zatvoriti aplikaciju ili resetirati iPhone.
Restartanje iPhone uređaja: Pritisnite i zadržite tipku za uključenje/isključenje
sve dok se ne pojavi crveni kliznik. Za isključenje iPhone uređaja, povucite prst
duž kliznika. Za ponovno uključenje iPhone uređaja, pritisnite i zadržite tipku za
uključenje/isključenje sve dok se ne pojavi Apple logotip.

50

Poglavlje 3

Osnove

background image

Poglavlje 3

Osnove

51

Ako ne možete isključiti iPhone ili je problem i dalje prisutan, možda ćete trebati
resetirati iPhone. Resetiranje se provodi samo ako isključenje i ponovno uključenje
iPhone uređaja ne riješi problem.
Prisilno zatvaranje aplikacije: Pritisnite i zadržite tipku za uključenje/isključenje
na nekoliko sekundi dok se ne pojavi crveni kliznik i zatim pritisnite i zadržite tipku
Home dok se aplikacija ne isključi.
Aplikaciju možete prisilno zatvoriti i tako da je uklonite iz trake višezadaćnosti.
Pogledajte “Otvaranje i izmjena aplikacija” na stranici 26.
Resetiranje iPhone uređaja: Istovremeno pritisnite i zadržite tipku za uključenje/
isključenje i tipku Home na najmanje deset sekundi, sve dok se ne prikaže Apple
logotip.

Za dodatne informacije o ispravljanju nepravilnosti u radu, pogledajte
Dodatak B, “Podrška i ostale informacije,” na stranici 235.

background image

52