iPhone - Diktat

background image

Diktat

S diktatom tekst izrađujete i uređujete njegovim izgovaranjem a ne tipkanjem.
Primjerice, diktirati možete e-mail poruke, tekstualne poruke i bilješke. Diktat
funkcionira i s aplikacijama drugih proizvođača, tako da možete primjerice ažurirati
svoj Facebook status, objavljivati tweetove ili pisati i slati instagrame. Diktirati možete
kad god se na zaslonu pojavi tipkovnica s tipkom .

Napomena: Uključite Siri u izborniku Postavke > Općenito > Siri. Diktat je dostupan
samo na iPhone 4S uređaju i zahtijeva pristup internetu preko mobilne ili Wi-Fi veze.
Diktat nije dostupan na svim jezicima ni u svim područjima i značajke mogu varirati
ovisno o području. Za uporabu mobilnog podatkovnog prometa možda će biti
potrebno platiti naknadu.
Diktiranje teksta: Dodirnite na tipkovnici. Kad završite, dodirnite OK.

Dodirnite za početak

Pojavljuju se dok Siri

sastavlja tekst prema

vašem diktatu.

Kako biste dodali tekst, ponovno dodirnite i nastavite diktirati.

Diktat možete koristiti za umetanje riječi ili zamjenu odabranog teksta. Postavite
točku umetanja na mjesto gdje želite više teksta ili odaberite tekst za zamjenu,
pa dodirnite i diktirajte. Za promjenu riječi, dvaput dodirnite riječ kako biste je
odabrali, dodirnite , pa recite riječ koju želite.

Za početak diktiranja iPhone možete primaknuti uhu, umjesto da dodirujete na
tipkovnici. Kako biste dovršili, iPhone opet stavite ispred sebe.

background image

Dodavanje interpunkcije: Izgovorite interpunkciju.

Primjerice, “Draga Marija zarez ček je poslan poštom uskličnik” daje “Draga Marija, ček
je poslan poštom!”

Ispis

AirPrint

AirPrint omogućuje bežičan ispis na AirPrint-kompatibilnim pisačima. Možete
ispisivati iz:

Mail—e-mail poruke i privitci koji se mogu pregledavati u aplikaciji Quick Look

Â

Foto i Kamera—fotografije

Â

Safari—internetske stranice, PDF dokumenti i drugi privitci koji se mogu

Â

pregledavati u aplikaciji Quick Look
iBooks—PDF dokumenti

Â

Karte—prikaz karte vidljiv na zaslonu

Â

Bilješke—trenutno prikazana bilješka

Â

Neke druge aplikacije dostupne u App Store također podržavaju AirPrint.

AirPrint-kompatibilni pisač ne zahtijeva podešavanje—samo ga spojite na istu Wi-Fi
mrežu kao iPhone. Za dodatne informacije, posjetite support.apple.com/kb/HT4356.