iPhone - AirPlay

background image

Uz AirPlay i Apple TV možete pokrenuti bežični streaming glazbe, fotografija i
videozapisa na svoj HDTV. AirPlay možete također koristiti za streaming zvuka na
Airport Express baznu stanicu. Ostali prijemnici koji podržavaju AirPlay dostupni su
od nezavisnih proizvođača. Za dodatne informacije, posjetite online Apple Store.
Streaming sadržaja prema AirPlay-kompatibilnom uređaju: Pokrenite videozapis,
slideshow ili glazbu i zatim dodirnite te odaberite AirPlay uređaj. Kad streaming
započne, možete zatvoriti aplikaciju koja reproducira sadržaj.
iPhone i AirPlay uređaj trebaju biti na istoj Wi-Fi mreži.

Brzi pristup AirPlay kontrolama

Kad je zaslon uključen, dvaput pritisnite
tipku Home i listajte do lijevog kraja trake
višezadaćnosti.

Prijelaz s AirPlay uređaja na iPhone

Dodirnite

i odaberite iPhone.

Na iPhone 4S uređaju, možete zrcaliti iPhone zaslon na TV zaslonu koristeći Apple TV.
Sve što je na zaslonu iPhone uređaja, prikazuje se na TV-u.
Zrcaljenje iPhone zaslona na TV-u: Dodirnite na lijevom kraju trake
višezadaćnosti, odaberite Apple TV i dodirnite tipku Zrcaljenje.

Kad je uključeno AirPlay zrcaljenje, pri vrhu iPhone 4S zaslona prikazuje se plava
traka. Također možete zrcaliti iPhone zaslon na TV-u koristeći kabel. Pogledajte
“Gledanje videozapisa na TV-u” na stranici 173.