iPhone - Vježbanje uz upotrebu Nike + iPod

background image

obratiti liječniku i napraviti potpun sistematski pregled. Zagrijte se ili istegnite prije
početka bilo koje vježbe. Budite pažljivi tijekom vježbanja. Ako trčite, usporite prije
podešavanja vašeg uređaja, ako je potrebno. Odmah prestanite s vježbanjem ako
osjetite bol, vrtoglavicu, iscrpljenost ili nedostatak daha. Vježbanjem preuzimate sav
rizik povezan s vježbanjem, uključujući sve ozljede koje mogu biti posljedica takve
aktivnosti.
Vježbanje uz upotrebu Nike + iPod: Otvorite Nike + iPod, dodirnite Vježbe i
odaberite vježbu. Prikupljanje podataka nastavlja se i dok je iPhone u stanju
mirovanja.

Pauza ili nastavak vježbanja

Prekinete li vježbanje, uključite iPhone i
dodirnite na zaključanom zaslonu. Dodirnite
kad ste spremni za početak.

Završetak vježbanja

Uključite iPhone, dodirnite i zatim dodirnite
Završi vježbanje.

Promjena postavki vježbanja

Otvorite Postavke > Nike + iPod.

background image

Kalibriranje Nike + iPod