iPhone - Slanje podataka o vježbanju na nikeplus.com

background image

Slanje podataka o vježbanju na nikeplus.com

Na nikeplus.com možete pratiti vaš napredak tijekom vremena, pogledati zapis svih
vaših prošlih vježbi, podesiti i pratiti ciljeve i uspoređivati vaše rezultate s ostalima.
Također se možete natjecati s drugim Nike + iPod korisnicima u online izazovima.
Bežično slanje podataka o vježbanju na nikeplus.com s iPhone uređaja: Kad je
iPhone spojen na internet, otvorite Nike + iPod, dodirnite Povijest i zatim dodirnite
"Šalji na Nike+".

Prikaz vaši rezultata vježbanja na nikeplus.com U aplikaciji Safari otvorite nikeplus.com, prijavite

se na svoj račun i slijedite upute na zaslonu.

184

Poglavlje 29

Nike + iPod

background image

185