iPhone - Upravljanje snimkama i slanje

background image

Upravljanje snimkama i slanje

Snimka se označava podacima o vremenu snimanja.
Imenovanje snimke: Dodirnite pored snimke, dodirnite u prikazu Info, zatim
odaberite naziv ili odaberite Vlastito.

Brisanje snimke

Dodirnite snimku u popisu, zatim dodirnite
Izbriši.

Prikaz detalja snimke

Dodirnite

pored snimke.

Slanje snimke e-mailom ili u poruci

Dodirnite snimku u popisu, zatim dodirnite Šalji.