iPhone - Snimanje

background image

Snimanje: Dodirnite ili pritisnite središnju tipku na slušalicama iPhone uređaja.
Dodirnite za pauzu ili za prekid snimanja, ili pritisnite središnju tipku na
slušalicama iPhone uređaja.

Podešavanje glasnoće snimke

Pomaknite mikrofon bliže ili dalje od onoga što
snimate. Za bolju kvalitetu snimke, najglasnija
razina na mjeraču razine treba biti između –3 dB
i 0 dB.

Uključenje ili isključenje tona početka ili
završetka

Koristite preklopku zvonjava/isključenje zvuka
na uređaju. (U nekim područjima se zvučni efekti
aplikacije Diktafon reproduciraju čak i ako je
preklopka zvonjava/isključen zvuk podešena na
isključenje zvuka.)

Uporaba druge aplikacije tijekom snimanja

Pritisnite tipku Home i otvorite aplikaciju. Za
povratak na Diktafon, dodirnite crvenu traku pri
vrhu zaslona.