iPhone - Slušanje snimke

background image

Slušanje snimke

Reprodukcija snimke: Dodirnite , dodirnite snimku, zatim dodirnite . Dodirnite
za pauzu.

Skratite ili drugačije

označite snimku.

Slušajte snimku.

Dodajte snimku u e-mail

ili tekstualnu poruku.

Povucite za prijelaz na

bilo koje mjesto.

Prebacite se između zvučnika i slušalice.

180

Poglavlje 28

Diktafon

background image

Poglavlje 28

Diktafon

181

Prijelaz na bilo koje mjesto u snimci

Povucite kliznik reprodukcije duž trake
reprodukcije.

Slušanje putem ugrađenog zvučnika umjesto
na prislonjenom telefonu

Dodirnite Zvučnik.

Skraćivanje snimke

Dodirnite

pored snimke, zatim dodirnite

Skrati snimku. Povucite rubove audio područja,
zatim dodirnite za pregled. Podesite po
potrebi, zatim za pohranu dodirnite Skrati
snimku. Odrezani dijelovi ne mogu se vratiti.