iPhone - Aplikacija Kompas

background image

Aplikacija Kompas

Ugrađeni kompas pokazuje smjer u kojem ste okrenuli svoj iPhone i zemljopisne
koordinate vaše trenutne lokacije. Kompas možete podesiti da prikazuje magnetski
sjever ili pravi sjever.

Važno:

Na točnost kompasa mogu negativno utjecati magnetske smetnje ili

interferencije iz okoline; odstupanje mogu uzrokovati čak i magneti u slušalicama
iPhone uređaja. Digitalni kompas koristite samo kao osnovnu pomoć pri navigaciji i
na njega se ne treba oslanjati pri određivanju preciznih lokacija, blizine, udaljenosti ili
smjera.

Ako su Lokacijske usluge isključene kad otvorite Kompas, uređaj će možda zatražiti
da ih uključite. Možete koristiti Kompas bez uključivanja Lokacijskih usluga.
Pogledajte “Lokacijske usluge” na stranici 217.

Odaberite magnetski

ili stvarni sjever.

Trenutna lokacija

Smjer u kojem je iPhone

okrenut

Pogledajte va�u trenutnu lokaciju u aplikaciji Karte.

27

Kompas