iPhone - Uporaba aplikacije Kalkulator

background image

Uporaba aplikacije Kalkulator

Dodirnite brojeve i funkcije u aplikaciji Kalkulator baš kao što biste to činili i na
standardnom kalkulatoru. Kad dodirnete tipku za zbrajanje, oduzimanje, množenje ili
dijeljenje, oko tipke se pojavi bijeli krug koji označava operaciju koja se obavlja.

Dodajte broj u memoriju.

Očistite memoriju.

Očistite prikaz.

Oduzimanje broja

iz memorije.

Učitavanje broja iz

memorije (bijeli prsten

označava da je broj

pohranjen u memoriji).