iPhone - Reprodukcija videozapisa

background image

Videozapisi

background image

Pauza ili nastavak reprodukcije

Dodirnite ili , ili pritisnite središnju tipku na
slušalicama iPhone uređaja.

Kretanje ispočetka

Ako videozapis sadržava poglavlja, povucite
kliznik reprodukcije duž trake reprodukcije skroz
ulijevo. Ako nema poglavlja, dodirnite . Ako
je reprodukcija na manje od 5 sekundi unutar
videozapisa, otvara se prethodni videozapis u
medijateci.

Prijelaz na određeno poglavlje (ako je
dostupno)

Dodirnite , zatim odaberite poglavlje.

Prijelaz na sljedeće poglavlje (ako je dostupno) Dodirnite ili dvaput brzo pritisnite središnju

tipku na slušalicama iPhone uređaja.

Prijelaz na prethodno poglavlje (ako je
dostupno)

Dodirnite ili triput brzo pritisnite središnju
tipku na slušalicama iPhone uređaja. Ako je
reprodukcija na manje od 5 sekundi unutar
videozapisa, otvara se prethodni videozapis u
medijateci.

Pretraživanje unatrag ili unaprijed

Dodirnite i zadržite ili .

Zaustavljanje reprodukcije videozapisa

Dodirnite OK.

Odabir drugog jezika dijaloga (ako je
dostupno)

Dodirnite , zatim odaberite jezik iz popisa
Audio.

Prikaz ili sakrivanje titlova (ako su dostupni)

Dodirnite , zatim odaberite jezik, ili Isklj. iz
popisa Titlovi.

Prikaz ili sakrivanje proširenih titlova (ako su
dostupni)

Otvorite Postavke > Video.

Traženje videozapisa