iPhone - Gledanje unajmljenih filmova

background image

Gledanje unajmljenih filmova

U trgovini iTunes Store možete unajmiti filmove i gledati ih na iPhone uređaju.
Unajmljene filmove možete preuzeti izravno na iPhone ili ih prenijeti iz aplikacije
iTunes s računala na iPhone. (Unajmljivanje filmova nije dostupno u svim
područjima.)

172

Poglavlje 25

Videozapisi

background image

Poglavlje 25

Videozapisi

173

Unajmljeni filmovi imaju rok uporabe i kad počnete gledanje, trebate ih pogledati
unutar ograničenog vremenskog perioda. Preostalo vrijeme prikazano je pored
naslova. Nakon isteka tog roka, unajmljeni sadržaji se brišu. Prije unajmljivanja filma
provjerite iTunes Store za unajmljeno razdoblje. Za dodatne informacije, pogledajte
“Kupnja ili unajmljivanje videozapisa” na stranici 156.
Gledanje unajmljenog filma: Dodirnite videozapis kojeg želite gledati. Ako se
videozapis ne vidi u popisu, možda je još u tijeku preuzimanje.
Prijenos unajmljenih filmova na iPhone: Spojite iPhone na svoje računalo. Zatim
odaberite iPhone u rubnom stupcu aplikacije iTunes, kliknite Filmovi i odaberite
unajmljene filmove koje želite gledati. Vaše računalo treba biti spojeno na internet.
Filmovi unajmljeni na iPhone uređaju ne mogu se prenijeti na računalo.

Na iPhone 3GS uređaju, možete prenositi unajmljene filmove između iPhone uređaja
i računala. Na iPhone 4 uređaju možete prenositi unajmljene filmove između iPhone
uređaja i vašeg računala samo ako su unajmljeni pomoću aplikacije iTunes na vašem
računalu.