iPhone - Sinkroniziranje kontakata

background image

Sinkroniziranje kontakata

Kontakte možete dodati na sljedeće načine:

U aplikaciji iTunes, sinkronizirajte kontakte s Google ili Yahoo!, ili sinkronizirajte s

Â

aplikacijama na vašem računalu. Pogledajte “Sinkronizacija s aplikacijom iTunes” na
stranici 24.

24

Kontakti

background image

Poglavlje 24

Kontakti

167

Koristite svoje iCloud kontakte. Pogledajte “

Â

iCloud” na stranici 22.

Podesite Microsoft Exchange račun na iPhone uređaju, s aktiviranom opcijom

Â

Kontakti. Pogledajte “Računi i postavke aplikacije Kontakti” na stranici 169.
Podesite LDAP ili CardDAV račun za pristup poslovnim ili organizacijskim

Â

direktorijima. Pogledajte “Računi i postavke aplikacije Kontakti” na stranici 169.
Unesite kontakte izravno na iPhone. Pogledajte “

Â

Dodavanje i uređivanje

kontakata” na stranici 167.
Importirajte kontakte sa SIM kartice (GSM). Pogledajte “

Â

Računi i postavke aplikacije

Kontakti” na stranici 169.

Pretraživanje kontakata