iPhone - Pretraživanje kontakata

background image

U popisu kontakata na iPhone uređaju, možete pretraživati prema tituli, imenu,
prezimenu ili nazivu tvrtke. Ako imate Microsoft Exchange račun, LDAP račun ili
CardDAV račun, možete također pretraživati te kontakte.
Pretraživanje kontakata: U popisu Kontakti, dodirnite polje za pretraživanje pri vrhu
svakog popisa kontakata i unesite pojam za pretragu.

Pretraživanje GAL kontakata

Dodirnite Grupe, zatim Mape pri dnu popisa, te
unesite pojam za pretragu.

Pretraživanje LDAP poslužitelja

Dodirnite Grupe, zatim naziv LDAP servera te
unesite pojam za pretragu.

Pretraživanje CardDAV poslužitelja

Dodirnite Grupe, zatim pretraživu CardDAV
grupu te unesite pojam za pretragu.

Pohrana kontaktnih informacija s GAL, LDAP ili
CardDAV poslužitelja

Potražite kontakt koji želite dodati i zatim
dodirnite Dodaj kontakt.

Kontakti se mogu također pronaći putem pretrage pokrenute iz početnog zaslona.
Pogledajte “Pretraživanje” na stranici 39.