iPhone - Dodavanje i uređivanje kontakata

background image

Dodavanje i uređivanje kontakata

Dodavanje kontakta na iPhone: Dodirnite Kontakti i dodirnite . Ako se ne vidi ,
provjerite da ne gledate LDAP, CalDAV ili GAL popis kontakata.

background image

Brisanje kontakta

U popisu Kontakti odaberite kontakt, zatim
dodirnite Uredi. Prelistajte prema dolje i
dodirnite Izbriši kontakt.

Dodavanje kontakata iz brojčane tipkovnice

Dodirnite Tipkovnica, unesite broj, zatim
dodirnite

. Dodirnite Izradi novi kontakt ili

dodirnite "Dodaj kontaktu" i odaberite kontakt.

Unos kratke pauze (2 sekunde) u broj

Dodirnite

, zatim dodirnite Pauza. Primjerice,

možda će telefonski sustav zahtijevati jednu ili
više pauzu prije biranja ekstenzije. Svaka pauza
prikazuje se kao zarez prilikom pohrane broja.

Unos duge pauze u broj

Dodirnite

, zatim dodirnite Čekanje. Duga

pauza prikazuje se kao točka-zarez prilikom
pohrane broja. Pri biranju broj, iPhone pauzira
kad dođe do točke sa zarezom i čeka da
dodirnete tipku Zovi za nastavak.

Dodavanje nedavno korištenog telefonskog
broja u popis vaših kontakata

Dodirnite Novije i dodirnite

pored broja.

Zatim dodirnite Izradi novi kontakt ili dodirnite
"Dodaj kontaktu" i odaberite kontakt.

Editiranje kontaktnih informacija: Odaberite kontakt, zatim dodirnite Uredi.

Dodavanje novog polja

Dodirnite

Dodaj polje.

Dodavanje Twitter imena kontakta

Dodirnite

Dodaj polje, zatim dodirnite

Twitter.

Promjena oznake polja

Dodirnite oznaku i odaberite drugu. Za
dodavanje nove oznake listajte do dna popisa i
dodirnite Dodaj vlastitu oznaku.

Promijenite melodiju zvona ili zvuk poruke za
kontakt

Dodirnite polje melodije zvona ili zvuka poruke
i zatim odaberite novi zvuk. Osnovni zvuk se
određuje u Postavke > Zvukovi.

Brisanje stavke

Dodirnite

, zatim dodirnite Izbriši.

Dodjeljivanje fotografije kontaktu

Dodirnite Dodaj fotografiju ili dodirnite
postojeću fotografiju. Možete odlučiti hoćete li
snimiti fotografiju kamerom ili koristiti postojeću
fotografiju.
Za importiranje fotografija s Twitter profila vaših
kontakata, otvorite Postavke > Twitter. Prijavite
se na vaš Twitter račun, zatim dodirnite Ažuriraj
kontakte.

168

Poglavlje 24

Kontakti

background image

Poglavlje 24

Kontakti

169