iPhone - Čitanje najnovijih izdanja

background image

Čitanje najnovijih izdanja

Kad se pojavi novi broj novina ili časopisa, Kiosk ga automatski preuzima kad je
spojen na Wi-Fi i obavještava vas prikazom bedža na ikoni aplikacije. Za početak
čitanja, otvorite Kiosk i zatim potražite aplikacije s oznakom "Novo".

Svaka aplikacija ima vlastitu metodu upravljanja izdanjima. Za informacije o brisanju,
pronalaženju ili radu s pojedinim izdanjima pogledajte informacije pomoći ili App
Store popis. Ne možete ukloniti aplikaciju Kiosk s police li na nju staviti druge vrste
aplikacija.
Isključenje automatskih preuzimanja: Otvorite Postavke > Trgovina i isključite
automatska preuzimanja za publikaciju.

background image

162

App Store trgovina

Možete pretraživati, ocjenjivati, kupovati i preuzimati aplikacije iz online trgovine
App Store izravno na iPhone uređaju.

Za korištenje App Store trgovine, iPhone treba biti spojen na internet. Pogledajte
“Mreža” na stranici 222. Za kupnju aplikacija potreban je Apple ID (nije dostupno u
svim područjima). Pogledajte “Postavke Trgovina” na stranici 164.

Napomena: App Store nije dostupan u svim područjima i App Store sadržaj može
varirati u skladu s područjem. Značajke su podložne promjeni.

Pogledajte preporuke

Geniusa.

Potražite ažuriranja

aplikacija.

23