iPhone - Provjera statusa preuzimanja

background image

Provjera statusa preuzimanja

Možete pogledati zaslon Preuzimanja za provjeru statusa preuzimanja u tijeku i
zakazanih preuzimanja, uključujući preuzimanja koja ste unaprijed naručili.
Pregled statusa stavki koje se preuzimaju: Dodirnite Preuzimanja (dodirnite prvo
Još, ako opcija Preuzimanja nije vidljiva).

Unaprijed naručene stavke ne preuzimaju se automatski na datum izdanja. Otvorite
zaslon Preuzimanja za pokretanje preuzimanja.

Preuzimanje unaprijed naručene stavke

Dodirnite stavku, zatim dodirnite

.

Ukoliko je preuzimanje prekinuto, započinje ponovno pri sljedećem spajanju na
internet. Ili, ako otvorite iTunes na računalu, iTunes dovršava preuzimanje u vašu
iTunes medijateku (ako je računalo spojeno na internet i prijavljeno koristeći isti
Apple ID).

Zamjena tipaka za pretraživanje