iPhone - Gledanje ili preuzimanje podcastova

background image

Gledanje ili preuzimanje podcastova

Možete slušati audio podcastove ili gledati video podcastove online ("Streaming") u
iTunes Store. Također možete preuzeti audio i video podcastove.
Gledanje podcasta: Dodirnite Podcastovi (prvo dodirnite Još ako se ne vidi opcija
Podcastovi) za pregled podcastova u trgovini iTunes Store.

Video podcastovi označeni su ikonom za video .

Preuzimanje podcasta

Dodirnite tipku Free, zatim dodirnite Preuzmi.
Preuzeti podcastovi prikažu se u popisu
Podcastovi.

Slušanje ili gledanje podcasta koji ste preuzeli U aplikaciji Glazba dodirnite Podcastovi (prvo

dodirnite Još ako se ne vidi opcija Podcastovi)
i zatim dodirnite podcast. Video podcastovi se
također prikazuju u vašem popisu videozapisa.

Učitavanje ostalih epizoda podcasta koji ste
preuzeli

U popisu Podcastovi unutar aplikacije Glazba
dodirnite podcast i zatim dodirnite Učitaj još
epizoda.

Brisanje podcasta

U popisu Podcastovi unutar aplikacije Glazba
napravite potez u lijevu ili desnu stranu preko
podcasta, zatim dodirnite Izbriši.